بایگانی امام حسن مجتبی

امام حسن مجتبی (ع) | Imam Hassan

امام حسن مجتبی (ع) | Imam Hassan

06 دسامبر 15

امام حسن مجتبى (ع) ابو محمد حسن بن على بن ابى طالب، امام دوم از ائمه اثنى عشر، و چهارمین معصوم از چهارده معصوم (ع)، فرزند نخست على بن ابى طالب (ع) و حضرت فاطمه (ع) است. تولد آن حضرت بنا به قول بیشتر مورخان در مدینه و در روز سه شنبه 15 رمضان سال سوم هجرى اتفاق افتاده است....