بایگانی آخر زمان

در مورد دجال بیشتر بدانید

در مورد دجال بیشتر بدانید

22 جولای 15

دجال : دجال مشتق از دجـل و دجل به معنی خَلِط (حق را به باطل تغییر دادن – نمایاندن باطل در ظاهر و پوشش واقعیت و حق) و به معنی فریب دادن (آنتی کریست – ضد مسیح) دجال دارای توانمندی صحبت به چندین زبان است و با انجام کارهای شگفت انگیز و درمان بیماری های لا علاج پیروانی را به...